sâmbătă, 1 octombrie 2011

Ceva util...

          Cu siguranţă mulţi dintre voi aţi fost puşi în situaţia de a fi nevoiţi să scrieţi un curriculum vitae sau o scrisoare de intentie, de prezentare, de multumire sau orice altceva. Am considerat că poate aş fi de folos daca aş pune câteva modele din fiecare.

                                                      Scrisoare de prezentare


              Nume:
              Adresa:
              Tel:
              Data:

                                                       Stimate Domnule X,

        Am aflat recent de anunţul din ziar precum cǎ aveti un loc de muncǎ în domeniul x şi cred cǎ aş putea fi de folos firmei dumneavoastrǎ.
        Aş dori un loc de muncǎ potrivit specializǎrii mele şi deaceea am sǎ vǎ prezint studiile pe care le-am absolvit (le enumerati)
        Pregǎtire profesionalǎ:
        Experienţǎ:
        Dacǎ consideraţi cǎ vǎ pot fi de folos puteţi sǎ mǎ contactaţi la numǎrul de telefon menţionat mai sus.
        Cu seriozitate, ( Semnatura)

 
Scrisoare de mulţumire

Domnului X
Director general al firmei Y
Adresa:
Tel.:


Stimate domnule X,
                                                                                                          
       Vă multumesc pentru deosebita binevoinţă de care ati dat dovadă acceptând scrisoarea mea de prezentare şi aprobându-mi cererea de participare la concursul pentru ocuparea postului de Z.
       Îmi doresc din tot sufletul, că răspunsurile mele la chestionarul de interviu să vă pună pe gânduri în privinţa pregătirii, aptitudinilor şi disponibilităţilor mele pentru această meserie. În caz contrar, vă rog respectuos, nu ezitaţi să mă contactaţi pentru lămuriri! 
      Tot odată, m-aş simţi onorat de încrederea dvs. în cazul acceptării angajării pe post. 
      Al dumneavoastră,
      (Semnătura)


Curriculum VitaeNume:

Adresa:

Telefon:

Naţionalitate: 

Data naşterii:
Stare civilă:
Locul de munca vizat:  

Pregătire profesională:

Educaţie şi formare:

Liceu:

Gimnaziu si şcoală primară:

Aptitudini şi competenţe profesionale:

Limba maternă:

Limbi străine cunoscute: 

Aptitudini şi competenţe artistice: 

Aptitudini şi competenţe tehnice:
Informaţii suplimentare:
  

Scrisoare de intenţieLocalitatea, DataStimate Domnule Director,          Vǎ transmit alǎturat solicitarea mea de a concura pentru postul de X al firmei Y, despre care am aflat in urma anunţului apǎrut in ziarul Z din data de.....
          Consider cǎ postul de X la o firma atât de prestigioasǎ cum este cea pe care o conduceţi îmi poate oferi posibilitatea de a aplica în practicǎ, în folosul instituţiei şi spre satisfacţia personalǎ, cunoştinţele acumulate de-a lungul timpului, de a raspunde provocǎrii permanente cu propria-mi experienţǎ în domeniu.
         Îmi exprim disponibilitatea de a raspunde întru totul la programul de lucru, la ritmul şi la sugestiile agenţiei, aşteptând totodata sǎ mǎ contactaţi pentru interviu. Telefonul şi adresa le gasiţi în C.V.-ul anexat care certificǎ şi justificǎ solicitarea mea.Cu stimǎ,

Semnatura:


Scrisoare de reclamaţie

Numele firmei:

Adresa:

Data:

Stimate Domnule X,            Vă aduc la cunoştinţă că am primit transportul din data x într-o stare necorespunzătoare. S-a constatat că stricăciunile provin din vina dv. folosind un ambalaj de proasta calitate. În acest caz ne puneţi în situaţia de a vă ruga să ne faceţi o reducere de 15%. 

            În consecinţă, vă rog să fiţi deacord.

            Cu deosebită stimă,

            Semnatura:
 
Scrisoare de mulţumire

Domnului X
Director general al firmei Y
Adresa:
Tel.:


Stimate domnule X,
                                                                                                          
     Vă multumesc pentru deosebita binevoinţă de care ati dat dovadă acceptând scrisoarea mea de prezentare şi aprobându-mi cererea de participare la concursul pentru ocuparea postului de Z.
     Îmi doresc din tot sufletul, că răspunsurile mele la chestionarul de interviu să vă pună pe gânduri în privinţa pregătirii, aptitudinilor şi disponibilităţilor mele pentru această meserie. În caz contrar, vă rog respectuos, nu ezitaţi să mă contactaţi pentru lămuriri!
     Tot odată, m-aş simţi onorat de încrederea dvs. în cazul acceptării angajării pe post.
     Al dumneavoastră,
     (Semnătura)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu